História plemena Beauceron

Beaucký pes, Beauceron alebo Červená pančuška sú pomenovania používané od konca XIX. storočia k označovaniu týchto starobylých planinských francúzskych ovčiakov, ktorí boli všetci rovnakého typu, s krátkou srsťou na hlave,  s hrubým krátkym osrstením a obvykle kupírovanými ušami. Na tele mali pálené znaky, obzvlášť na koncoch všetkých štyroch končatín, čo podnietilo chovateľov k tomu, aby tieto psy nazývali „červená pančuška“. Srsť bývala obvykle čierna s pálením, ale tiež šedá, celá čierna aleebo celá pálenej farby. Tieto psy boli chovaní a vyberaní podľa svojich schopností viesť a strážiť stáda oviec.