Ostatné suky

Ambroisea Rolann Slovakia

Otec :Ame Magnanime Gardien Icarios
Matka: Enixa Canis Mayrau
Dátum narodenia: 21.03.2021
Výška: 65 cm
Váha: 36 kg
Stupeň DBK: A / A
Stupeň DLK: 0 / 0
Iné (uveďte aké; napr. absolvované RTG chrbtice): OCD neg. ,DM N/N, SA 0, S-lokus: N/N, FGF5: L/1, LTV 1
Majiteľ: Alexandra Hurajtová
Kontakt na majiteľa, e-mailová adresa, iné údaje:
saskahurajtova@gmail.com
+421902800504

Webové odkazy:https://sk.working-dog.com/dogs-details/7215590/Ambroisea-Rolann-Slovakia
Podrobnosti sa dočítate v dokumente “Preukaz beaucerona”
Bonitácia: 10-11.09.2022, Mláky Látky, rozhodca pre exteriér MGR. Naděžda Střalková, rozhodca pre povahu PharmDr. Vasil Šatník, PhD.
Bonitačný kód: druh chovnosti A typ 5 exteriérové chyby 0 farba X povaha I.
Popis exteriéru: ročná suka veľmi výrazneho eleg.formátu, výb.hlava,tmavé oko,nožnicový skus, výborne nastavenie a nosenie krku,výb.chrptová línia,dobré uhlenie predných aj zadných končatín, výb.srsť,výborné prevedenie.

Aubary z farmy Dar

Otec: Ame Magnanime Cyrano Puissant
Matka: Jewel z Babanovho vŕška
Dátum narodenia: 08.05.2021
Výška: 64 cm
Váha: 37 kg
Stupeň DBK: A / A
Stupeň DLK: 0 / 0

Iné (uveďte aké; napr. absolvované RTG chrbtice):

SA – negat

LTV – negat

OCD – negat

Srdce, oči – čisté, bez nálezu

Majiteľ: Daniela Malovcová

Kontakt na majiteľa, e-mailová adresa, iné údaje:
daniela.malovcova.033@gmail.com
+421950443301


Webové odkazy: www.farmadar.sk
https://sk.working-dog.com/dogs-details/7318479/Aubary-z-farmy-Dar-Slovakia
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2940458346208595&type=3

Podrobnosti sa dočítate v dokumente “Preukaz beaucerona”

ROZHODCA PRE EXTERIÉR : MGR. Naděžda Střalková MIESTO : 10.09.2022 – Mláky Látky

Popis exteriéru: 16 mesačná suka výb. elegantného formatu, výbornej kostry, výrazna hlava ,stredne hnede oko, nožnicoý skus ,výb. nastavenie a nesenie krku,výb.chrptová línią,výb.front,výb.zadné aj predné končatiny , veľmi priestr.a dynamický pohyb, výb.srsť,výborná kondicia ,výb.prevedenie.

Isabelle z Babanovho vŕška

Podrobnosti sa dočítate v dokumente “Preukaz beaucerona”

Preukaz beaucerona

Juki Warrior Soul

Podrobnosti sa dočítate v dokumente “Preukaz beaucerona”

Preukaz beaucerona

Railey Blue du Serment des Brumes

Otec: Pen Duick Blue du Serment des Brumes
Matka: Firenze Warrior Soul
Dátum narodenia: 28.11.2020
Výška: 62 cm
Váha: 31 kg
Stupeň DBK: A / A
Stupeň DLK: 0 / 0
Iné (uveďte aké; napr. absolvované RTG chrbtice):
SA – negat
LTV – negat
OCD – negat
Srdce, oči – čisté, bez nálezu
Majiteľ: Daniela Malovcová
Kontakt na majiteľa, e-mailová adresa, iné údaje:
daniela.malovcova.033@gmail.com
+421950443301
Webové odkazy: www.farmadar.sk
https://sk.working-dog.com/dogs-details/7318578/Railey-Blue-du-Serment-des-Brumes https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2845456872375410&type=3
Podrobnosti sa dočítate v dokumente “Preukaz beaucerona”
Bonitácia: 10-11.09.2022, Mláky Látky, rozhodca pre exteriér MGR. Naděžda Střalková, rozhodca pre povahu PharmDr. Vasil Šatník, PhD.
Bonitačný kód: druh chovnosti A typ 4 exteriérové chyby 8I, 13G farba Y povaha I.
Popis exteriéru: 2 ročná suka. veľmi elegantného formátu, ľahšej stavby tela, pekná hlava, tmavé oko , nožnicový skus ,výb.nastavenie a nosenie krku, výb. chrbtová línia , správna mechanika pohybu, výborné prevedenie , výborná kondícia a vyborná srsť
Beauceron club 2020