Štandard plemena

BEAUCERON (BEAUCKÝ OVČIAK, „ČERVENÁ PANČUŠKA“) (Berger de Beauce)

KRAJINA PÔVODU:

Francúzsko

POUŽITIE:

Ovčiacky a strážny pes 

ZARADENIE PODĽA F.C.I.:

Skupina 1 ovčiacke a pastierske psy
Sekce 1 ovčiaci
So skúškou z výkonu. 

DÁTUM PUBLIKÁCE ORIGINÁLNEHO PLATNÉHO ŠTANDARDU:

25.10.2006 

CELKOVÝ VZHĽAD:

Beauceron je veľký pes, pevný, rustikálny,  silný, dobre stavaný a osvalený, bez znakov lymfatickosti ( ťažkosti, hrubosti). 

DÔLEŽITÉ PROPORCIE:

Beauceron je primeraný vo všetkých proporciách. Dĺžka tela od predného výčnelku lopatky  k hrbolku sedacej kosti by mala byť o niečo väčšia ako kohútiková výška. 

Hlava je dlhá: 2/5 výšky v kohútiku. Šírka lebky a výška hlavy sú o niečo menšie ako polovica dĺžky hlavy. Mozgovňa a nosová partia majú rovnakú dĺžku.

POVAHA / TEMPERAMENT:

Pes s priamym a sebavedomým prejavom.  Výraz je prirodzený, nikdy plachý alebo prehnane ustrašený. Charakter beaucerona musí byť rozvážny a nebojácny. 

HLAVA:

Hlava je dobre modelovaná s harmonickými líniami. Z profilu sú línie temennej a nosovej partie v podstate paralelné ( rovnobežné)

Stop: 

Stop je len ľahko naznačený, je v polovici vzdialenosti medzi temenným hrbolom a špičkou nosa.

Lebka:

Plochá alebo ľahko klenutá z jednej strany na druhú. Čelová ryha je len málo viditeľná, temenný hrbol je viditeľný na vrchole lebky. 

Nos:

Proporcionálny k nosovej časti,  dobre vyvinutý, nikdy s rázštepom a vždy čierny. 

Papuľa:

Ani úzka ani špicatá. 

Pysky:

Pevné a vždy dobre pigmentované. Horný pysk prekrýva spodný bez akejkoľvek voľnosti. V kútikoch tvorí ľahký záhyb, ktorý musí zostať uzatvorený.

Čeľuste/Zuby:

Silné zuby s nožnicovým zhryzom 

Oči:

Horizontálne uložené, mierne oválne. Dúhovka musí byť tmavohnedá a v  žiadnom prípade  nie svetlešia ako tmavooriešková, aj keď je svetlešie pálenie. Pre varietu harlekýn sú povolené škrny v očiach.

Uši:

Vysoko nasadené. Polovzpriamené alebo klopené. Nemali by priliehať k lícam.  Sú ploché a skôr krátke. Dĺžka  ucha by sa mala rovnať polovici dĺžky hlavy.

KRK:

Dobre osvalený, dobrej dĺžky, harmonicky spojený s ramenami. 

Trup

Horná línia

Chrbát je rovný. Bedrá sú krátke,  široké a dobre osvalené. Zadok je mierne klesajúci. 

Kohútik:

Dobre vyznačený

Hrudník:

Obvod hrudníka prekračuje výšku v kohútiku o viac ako 1/5. Hrudník siaha až k lakťom. Je široký, hlboký a dlhý.

CHVOST: 

Kompletný ( neskracovaný), nesený nízko, dosahuje aspoň k vrchu päty, nie je vychýlený do strany a tvorí mierny háčik v tvare „J“. V pohybe môže byť nesený vyššie, v predĺžení hornej línie. 

Končatiny

PREDNÉ KONČATINY:

Rovné pri pohľade spredu aj z profilu. 

Ramená:

Šikmé a stredne dlhé

Predlaktia: 

Svalnaté 

Labky:

Silné, okrúhle, kompaktné. Pazúriky sú vždy čierne. Vankúšiky sú tvrdé, ale elastické. 

ZADNÉ KONČATINY:

Rovné pri pohľade z profilu aj zozadu. 

Stehno: 

Široké a osvalené. 

Kĺb:

Výrazný, nie příliš nízko uložený, približne v 1/4 kohútikovej výšky, kolenná a stehenná kosť tvoria dobre otvorený uhol. Päty sú takmer vertikálne, postavené mierne za osou spustenou zo sedacieho hrbolu.

Labky-zadné:

Silné, okrúhle,  kompaktné.

Paspárky:

Podľa tradície pastieri udržiavali zachovanie dvojitých vlčích pazúrov. Paspárky tvoria dobre oddelené palce s pazúrmi, uložené dostatočne blízko k labke. 

 

POHYB:

Pružný a priestranný. Končatiny sa pohybujú v línii. Beauceron má predĺžený klus s dobrým výkrokom. 

OSRSTENIE:

SRSŤ:

Hladká na hlave, silná, krátka, hustá, pevná a priliehajúca k telu, dlhá 3 až 4 cm. Na stehnách a spodnej strane chvosta sú nevýrazné, ale nevyhnutné práporce. Podsada je krátka, jemná, hustá a prachová, najlepšie v myšacej šedej,  veľmi priliehavá , ktorá nepresvitá cez kryciu srsť. 

FARBA:

a) čierna s pálením (čierna s pálenými znakmi): červená pančuška. Čierna farba je veľmi sýta, pálenie je farby veveričky. Pálené znaky jsou rozmiestnené nasledovne:

– škrvny nad očami. 

– na stranách papule, postupne sa strácajú k lícam, nikdy nedosahujú až pod ucho. 

– na hrudníku, uprednostňujú sa dve oddelené škvrny.

– pod krkom.

– pod chvostom. 

– na končatinách, postupně sa strácajú smerom nahor, v žiadnom prípade nepokrývajú viac ako 1/3 končatiny, o niečo vyššie zasahujú na vnútorných stranách končatín.

 

b) harlekýn (modro škvrnitý s pálenými znakmi): šedá, čierna s pálením, pomer čiernej a šedej je rovnaký, škvrny sú dobre rozložené,  niekedy čiernejšie ako šedé.  Umiestnenie pálených znakov je rovnaké  ako pri variante čierna s pálením.  Diskrétna biela škvrna na hrudníku je tolerovaná.

VÝŠKA:

Výška v kohútiku: psi: od 65 do 70 cm. , suky: od 61 do 68 cm. 

CHYBY:

Akákoľvek odchýlka od vyššie uvedeného musí byť považovaná za chybu, ktorá bude penalizovaná podľa stupňa jej závažnosti. 

VYLUČUJÚCE CHYBY:

– agresívny pes alebo veľmi plachý

– výška mimo limitov štandardu

– príliš ľahká kostra

– príliš svetlé alebo škvrnité oko ( s výnimkou harlekýnov)

– rázštep nosnej huby, jej iná farba než čierna alebo škvrny na nej

– predhryz alebo  podhryz so stratou kontaktu, absencia 3 a viac zubov (1. premoláry (črenové zuby) sa do tohto počtu nezapočítavajú). 

– prirodzené uši celkom vzpriamené a pevné 

– nadmerné vytočenie zadných končatín 

– jednoduché paspárky alebo ich absencia na zadných končatinách

– chvost skrátený alebo zatočený nad chrbtom

– srsť:  farba a textúra iná ako uvedená v štandarde. Úplná absencia pálených znakov. Strapatá srsť.  Jasná biela škvrna zreteľne viditeľná na hrudi.  Variant harlekýn: příliš veľa šedej, čierna na jednej strane, šedá na druhej strane, hlava celkom šedá (bez čiernej farby). 

Každý pes so zrejmými fyzickými alebo povahovými abnormalitami bude diskvalifikovaný. 

Pozn.: Psi (samci) musia mať dva  zjavne normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené do miešku.