Vážení členovia SBK,

ak ste aktívnymi majiteľmi beaucerona, zúčastňujete sa výstav, športových súťaží, skladáte s ním skúšky a tým reprezentujete plemeno a vlastne aj klub, máte možnosť prihlásiť svojho psa do súťaže Pes a suka roka 2020 Slovenského beauceron klubu.

Dôležité sú výsledky Vášho psíka práve v roku 2020.

Prihlasujete sa formou e-mailu, kde prehľadne do textu ( nie tabuľky!) vypíšete  dosiahnuté výsledky jedinca  za rok 2019 a ako prílohu zašlite nafotené alebo naskenované relevantné posudky z výstav, výsledkovú listinu zo súťaže alebo zápis zo skúšky, 1 fotografiu hlavy a 1 fotografiu postavy prihláseného jedinca. V prípade, že nepošlete fotografie, SBK si vyhradzuje právo použiť fotografie zo svojej databázy, alebo uvedie vyhodnotenie bez nich. Kritériá pre priznanie bodov sú zverejnené v sekcii “Kritériá pre udeľovanie TOP jedinca”.

Prihlásenie do súťaže je bezplatné a prístupné pre beauceronov, ktorých majitelia boli členmi klubu v kalendárnom roku 2020 a sú stále právoplatnými členmi klubu!