Výbor klubu

Predseda klubu SBK

JUDr. Alica Stopková

Kontakt: +421 910 560 508 , alica.stopkova@gmail.com

Podpredseda a poradca chovu SBK

Ing. Ines Tokárová

Kontakt: +421 905 855 915 , inestokarova37@gmail.com

Tajomník a poradca chovu SBK

Alexandra Hurajtová

Kontakt: +421 902 800 504 , saskahurajtova@gmail.com

Kontrolný a revízny orgán

Členovia dozorno-kontrolnej rady

Katarína Lenická

Kontakt: +421 940 633 591 , kaci.lenicka@gmail.com

Ing. Ivan Čapek

Kontakt: +421 948 290 295 , capek.ivan16@gmail.com

Daniela Malovcová

Kontakt: +421 950 443 301, daniela.malovcova.033@gmail.com

Správy o činnosti klubu

 

Správa o činnosti klubu za rok 2020

Na zobrazenie správy kliknite na “Správa o činnosti klubu za rok 2020”.