Jedince uchovnené na základe bonitácie v našom klube musia povinne absolvovať vyšetrenia dysplázie bedrových kĺbov („DBK“), dysplázie lakťových kĺbov („DLK“) a spondylózy (“SPONDY”). Okrem kvality života psa ovplyvňuje výsledok röntgenu  aj skladbu finálneho bonitačného kódu jedinca. Posúdenie röntgenu  môže vykonať ktorýkoľvek veterinárny lekár, zapísaný v zozname posudzovateľov vedeným Slovenskou veterinárnou komorou.

zoznam posudzovateľov DBK/DLK je dostupný na internetovej stránke Komory veterinárnych lekárov SR: https://www.kvlsr.sk/#/clean/inzercia:posudzovatelia-dbk-dlk

ZDRAVIE BEAUCERONA

Na tomto mieste Vám prinášame informácie týkajúce sa zdravia beauceronov.

RTG BEAUCERONA

Keďže v mnohých plemenách nachádzame vysoké počty zvierat postihnutých DBK a DLK, chovateľské kluby sa prikláňajú k viacerým povinným vyšetreniam, ktoré musia zvieratá absolvovať pred ich zaradením do chovu (po dosiahnutí veku 12 mesiacov). Prvotným dôvodom na vyšetrenie zvierat prostredníctvom RTG je zachovanie čo najvyššej kvality života a pracovnej upotrebiteľnosti plemien. Medzi ďalšie dôvody môžeme zaradiť odhalenie jedincov, ktoré by tieto ochorenia mohli ďalej preniesť na svojich potomkov a zabránenie hromadenia „chybných génov“ v populácii daného plemena. Psy trpiace dyspláziou, či inými ochoreniami majú v mnohých prípadoch výrazne zhoršenú kvalitu života, pracovnú využiteľnosť a v tých najťažších prípadoch viditeľne trpia (výrazným či menej výrazným krívaním, krívaním po fyzickej záťaži, odmietaním pohybu, a inak). Riešením mnohých z týchto problémov býva následne chirurgická terapia.

Hlavným cieľom zavedenia týchto povinných vyšetrení je nielen vyradenie postihnutých jedincov z chovu, ale aj zníženie počtu zvierat postihnutých týmito zdravotnými problémami z populácie daného plemena. Beauceron sa dá všeobecne považovať za zdravé plemeno, avšak je potrebné dbať na to, aby sa v čistokrvnom chove aj naďalej objavovali predovšetkým zdraví jedinci.

1. POVINNÉ VYŠETRENIA

Dôležitá poznámka:  Výsledok röntgenu Vám veterinárny lekár zapíše do rodokmeňa Vášho psa. 

DBK - Čo je to dysplázia bedrových kĺbov?

Dysplázia bedrových kĺbov je dedične podmienená vývojová anomália bedrových kĺbov, vyskytujúca sa u psov všetkých plemien, charakterizovaná ireverzibilnými zmenami kĺbovej jamky a hlavice stehnovej kosti, ktoré sú príčinou následnej artrózy, subluxácie (parciálne vykĺbenie) až luxácie (vykĺbenie). DBK negatívne ovplyvňuje pohyblivosť, vytrvalosť v neposlednom rade tiež pracovné využitie jedincov.

DLK – Čo je to dysplázia lakťových kĺbov?

Pri dysplázii lakťového kĺbu hovoríme o abnormálnom vývoji kĺbu, ktorý môže byť spôsobený izolovaným lakťovým výbežkom kosti lakťovej, odlomeným korunným výbežkom kosti lakťovej, osteochondrózou kĺbovej chrupavky kosti ramennej alebo kombináciou týchto porúch.

SPONDYLÓZA (SA)

Spondylóza je degeneratívne ochorenie chrbtice, pri ktorom dochádza k tvorbe osteofytov (kostných výrastkov) najmä na ventrálnej (spodnej) a laterálnej (bočnej) strane tela stavcov. Osteofyty sa môžu časom spájať a vytvárať premostenia ventrálnych medzistavcových priestorov, čo v konečnom dôsledku vedie k zrastaniu stavcov, zníženiu pohyblivosti a bolestivosti chrbtice.

Viac informácií o spondylóze môžete nájsť na nasledovných odkazoch:

  • https://veterinanitra.sk/spondylozau-psa-spondylosis-deformans/

2. ĎALŠIE RTG VYŠETRENIA

Je potrebné brať na zreteľ, že ani súčasné selekčné metódy nedokázali celkom eliminovať výskyt DBK a DLK. Preto je nutné uvažovať nad tým, že v budúcnosti bude potrebné zaviesť aj ďalšie povinné vyšetrenia zvierat s cieľom vyradenia postihnutých zvierat z chovu a minimalizovania postihnutej populácie. Na tomto mieste sme sa preto rozhodli uviesť informácie o ostatných RTG vyšetreniach, ktoré môžete so svojim zvieraťom absolvovať a ktorých absolvovanie odporúčame. Je nutné podotknúť, že veľa majiteľov zvierat tieto vyšetrenia neabsolvuje, pretože o nich v čase vykonania RTG nemá vedomosť, resp. keď raz absolvujú RTG vyšetrenie svojich zvierat v narkóze, rozhodnú sa zviera ďalšej narkóze nevystaviť. Je na dobrovoľnom rozhodnutí majiteľov zvierat, či absolvujú aj tieto vyšetrenia a teda v konečnom dôsledku prispejú k zvýšenej kvalite slovenského chovu beauceronov. Ak sa rozhodnete tieto vyšetrenia absolvovať (okrem povinných vyšetrení DBK a DLK), veterinárny lekár u zvieraťa vyhodnotí aj SA, LTV a OCD.

PRECHODOVÝ STAVEC (LTV)

Prechodový stavec (LTV) je jednou z najčastejších kongenitálnych anomálií chrbtice. Jeho prítomnosť môže vyústiť v rozdiel v počte stavcov v jednotlivých úsekoch chrbtice.

Viac informácií o prechodovom stavci môžete nájsť na nasledovných odkazoch:

  • https://veterinanitra.sk/prechodovy-stavec-ltv/

OSTEOCHONDRÓZA (OCD)

Osteochondritída Dissecans (OCD), je ortopedickým stavom u psov. Zvyčajne postihuje ramenné kĺby mladých, veľkých psov, ale môže mať vplyv aj na boky, kolená a hlezna. U psov sa vyvinie osteochondróza, keď sa niektorá zo kĺbových chrupaviek nevyvinie do kosti. Chrupavka môže abnormálne zhrubnúť a niektoré bunky môžu odumrieť a zanechať chybný tvar kĺbu. Pohyb postihnutých kĺbov môže viesť k prasklinám alebo prasklinám v chrupavke, ktoré sa môžu zmeniť na chlopňu chrupavky v kĺbe. Táto klapka ovplyvňuje funkciu kĺbov a spôsobuje bolesť pri pohybe.

Viac informácií o osteochondróze môžete nájsť na nasledovných odkazoch:

3. A ČO PREVENCIA?

Na rozvoj dysplázie a ostatných problémov pohybového aparátu majú okrem genetickej predispozície vplyv aj ďalšie faktory, pričom niektoré môžeme ako majitelia psov priamo ovplyvniť. V období prudkého rastu (do 7-8 mesiaca veku šteňaťa) je potrebné vyhnúť sa nadmernému prekrmovaniu šteniat a nadmernej fyzickej záťaži (časté šprinty, skákanie, nekontrolovaný pohyb z a do schodov). Mladé zviera počas tohto obdobia sledujeme a vhodným spôsobom usmerňujeme tak, aby sme nezhoršili rozvoj ochorenia.

Text: Alica Stopková, marec 2021 – aktualizácia január 2022