Kalendár výstav 2021

Kalendár klubových akcií 2021

O plánovaných akciách bude klub včas informovať prostredníctvom web stránky, s ohľadom na aktuálnu situáciu a vývin pandémie COVID 19.

Výročná členská schôdza SBK do konca apríla 2021

Výcvikový seminár zameraný na poslušnosť I. Apríl 2021

Výcvikový seminár zameraný na obrany Máj 2021

Jubilejná klubová výstava SBK – 30. výročie založenia SBK 11.09.2021

Výcvikový seminár zameraný na poslušnosť II. Október 2021

Výcvikový seminár zameraný na obrany November 2021