Informácie o bankovom účte klubu

číslo bankového účtu: 2923854994 / 1100

IBAN: SK55 1100 0000 0029 2385 4994

SWIFT / BIC: TATRSKBX

účet je vedený v Tatra banka, a. s.

do informácie pre adresáta uveďte Vaše meno a druh platby (napr. členské, kontrola vrhu, bonitácia)

Prehľad členských poplatkov

 

Člen

Nečlen

Členský poplatok na rok 2021

25 EUR (nad 18 rokov);                            10 EUR (do 18 rokov)

 25 EUR

Bonitácia – riadny termín

50 EUR

100 EUR

Bonitácia – mimoriadny termín

80 EUR

160 EUR
Inzercia na internetovej stránke klubuzadarmo

5 EUR / mesiac

Inzercia vo výstavnom katalógu

výška poplatku bude uvedená v príslušných propozíciách

Členov klubu žiadame, aby členský poplatok vo výške 25,- EUR uhradili v termíne do 31.01.2021.

Prehľad chovateľských poplatkov

Chovatelia

Chovateľ – člen klubu

Chovateľ – nečlen klubu

Vydanie odporúčania na párenie / krycieho listu

zadarmo

15 EUR

Poplatok za kontrolu vrhu

5 EUR + cestovné 0,35 EUR/km

10 EUR + cestovné 0,35 EUR/km

Prehľad poplatkov ÚKK

Poplatky a cenník plemennej knihy ÚKK (napr. poplatok za vydanie preukazu o pôvode, exportný PP – súhlas na vývoz (na žiadosť chovateľa), import jedinca, potvrdenie chovnej spôsobilosti, chránený názov chovateľskej stanice a ďalšie) nájdete na tomto ODKAZE .

Pozor, pre nečlenov chovateľských klubov je cenník ÚKK navýšený o 100%.