Kontakt

POŠTOVÁ ADRESA:
Slatinské Lazy 86, 962 25 Slatinské Lazy
E-MAIL:

beauceron.sk@gmail.com

Bankový účet SBK:

2923854994 / 1100

IBAN: 

SK55 1100 0000 0029 2385 4994

Poznámka:
Informácia pre adresáta = Vaše meno (hlavne nečlenovia SBK) a druh platby (za čo platíte)


Klub je registrovaný od: 12.8.1991

nové stanovy sú schválené MVSR 31.03.2011

IČO: 42205361 pridelené 14.04.2011