Tabuľa noviniek:

Archív

2024

2023

2022

TOP Beauceron 2021
 
Pes – exteriér
1. Merric z Babanovho Vŕška – 1141 b
2. Ame Magnanime Hannibal Barkas – 145 b
 
Pes – výkon
1. Ame Magnanime Gardien Icarios – 175 b
 
Suka – exteriér
1. Jewel z Babanovho Vŕška – 410 b
2. Railey Blue du Serment des Brumes – 236 b
 
Suka – výkon
1. Aisha Esprit de la croix double – 205 b
2. Abilene z Odasu – 95 b
3. Enixa Canis Mayrau – 20b

Dňa  26.6.2022 sa v RCH z Babanovho vŕška narodilo 7 šteniatok 5psov a 2feny vo farbe čierna s pálením. Rodičia si Marley x Fay z Babanovho vŕška.

28.01.2022 Záujemcov o účasť na bonitácii dňa 11.09.2022 žiadame, aby sa prihlásili na bonitáciu e-mailom na klubový e-mail beauceron.sk@gmail.com do 31.05.2022. Bonitácia sa uskutoční v prípade účasti 3 a viac psov. Zároveň dávame do pozornosti aktuálny chovateľský poriadok a kritériá chovnej spôsobilosti platný od 19.06.2021 dostupný v sekcii Dokumenty.

28.01.2022 Členov klubu žiadame o úhradu členského v termíne do 28.02.2022. V prípade, ak členské nebude do uvedeného termínu uhradené, členstvo v klube zaniká.

28.12.2021  Členov klubu žiadame o zaslanie vysledkov psov a súk do súťaže “TOP jedinec SBK roka 2021” v termíne do 31.01.2022 na klubový e-mail beauceron.sk@gmail.com. Víťazi budú vyhlásení v kategóriách pes roka – exteriér, pes roka – práca, suka roka – exteriér, suka roka – práca. Kritéria pre udeľovanie bodov https://beauceronclub.sk/top-jedinec/

28.12.2021 Plánovana Klubová výstava (CAC) sa uskutoční 10.09.2022 na Látkach -Mlákach. V prípade dostatočného záujmu sa uskutoční bonitácia dňa 11.09.2022.

28.01.2022 Členov klubu žiadame o zaslanie aktualizovaných údajov o psoch a sukách zverejnených v databáze klubu na klubový e-mail beauceron.sk@gmail.com. Na aktualizáciu údajov použite tlačivo aktualizácia údajov dostupné v sekcii dokumenty.

28.01.2022 Členov klubu žiadame o úhradu členského v termíne do 28.02.2022. V prípade, ak členské nebude do uvedeného termínu uhradené, členstvo v klube zaniká.

2021

28.12.2021  Členov klubu žiadame o zaslanie vysledkov psov a súk do súťaže “TOP jedinec SBK roka 2021” v termíne do 31.01.2022 na klubový e-mail beauceron.sk@gmail.com. Víťazi budú vyhlásení v kategóriách pes roka – exteriér, pes roka – práca, suka roka – exteriér, suka roka – práca. Kritéria pre udeľovanie bodov https://beauceronclub.sk/top-jedinec/

28.12.2021 Plánovana Klubová výstava (CAC) sa uskutoční 10.09.2022 na Látkach -Mlákach. V prípade dostatočného záujmu sa uskutoční bonitácia dňa 11.09.2022.

12.10.2021 Povýstavný katalóg z klubovej výstavy CAC/CAJC je dostupný na tomto odkaze: TU.

15.09.2021 Fotogaléria z klubovej výstavy CAC/CAJC je dostupná na odkaze https://gallery.adoriphoto.sk/-kvbeauceronclubsvk/gallery.

28.05.2021 Boli pridané nové fotky sučky Railey Blue du Serment des Brumes. Nájdete ich TU.

27.05.2021 Dôležité upozornenie pre chovateľov: Od 01.06.2021 sa upravuje cenník služieb plemennej knihy ÚKK. Nový cenník je zverejnený na http://www.unkk.sk/phpmenu.php?s=17.

26.05.2021 Na stránke pribudla správa o činnosti klubu za rok 2020.Správu môžete nájsť TU alebo v sekcii Klub – Vedenie klubu

18.05.2021 Stránka bola doplnená o nový článok TU, ktorý popisuje povahu a využitie beaucerona. Ďalej boli na stránku pridané archívy minulých akcií usporiadaných klubom. TU nájdete archív fotogalérií a výsledkov v minulosti usporiadaných výstav. TU nájdete archív fotogalérií z usporiadaných bonitácií.

17.05.2021 V registrovanom názve chovu z farmy Dar – Slovakia sa dňa 08.05.2021 narodilo 10 šteniatok (4 sučky a 6 psov) zo spojenia JEWEL z Babanovho vŕška Ame magnanime CYRANO Puissant. Registrovaný názov chovu prijíma rezervácie na šteniatka.

30.04.2021 V registrovanom názve chovu Z Babanovho vŕška sa dňa 21.04.2021 narodilo 1 šteniatko (1 sučka) zo spojenia FAY z Babanovho vŕška a Ame Magnanime HANNIBAL Barcas.

28.04.2021 V dňoch 16.-17.04.2021 sa v registrovanom chove Esprit de la Croix Double vo vrhu „B“ narodilo 5 šteniatok (3x sučka, 2x pes) zo spojenia BIAS Canis Mayrau x AISHA Esprit de la Croix Double.

14.04.2021 Vážení členovia, vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii sa členská schôdza neuskutoční v pôvodne plánovanom termíne (apríl 2021). O ďalšom termíne členskej schôdze Vás budeme včas informovať s ohľadom na ďalší vývoj epidemiologickej situácie. Ďakujeme za porozumenie.

08.04.2021 Bol aktualizovaný preukaz beaucerona suky JEWEL z Babanovho vŕška. Bol pridaný preukaz suky Railey Blue du Serment des Brumes. Obe majú nové fotky.

08.04.2021 Na stránku boli pridané nové praktické informácie o bonitácii! Informácie nájdete TU.

07.04.2021 V registrovanom názve chovu z farmy Dar – Slovakia očakávajú šteniatka zo spojenia JEWEL z Babanovho vŕška a Ame magnanime CYRANO Puissant. Šteniatka sa narodia začiatkom mája 2021.

05.04.2021 Boli aktualizované preukazy beaucerona psov Astherix Canis Mayrau, Bias Canis Mayrau a Leonidas le Coeur Pur. Bias a Leonidas majú nové fotky.

30.03.2021 Na klubovú stránku sme pridali nové informácie! Od dnešného dňa nájdete na stránke nové informácie o RTG vyšetreniach u beauceronov a o nepovolenom zákroku, ktorým je kupirácia uší beauceronov. Informácie boli rozšírené aj o databázu užitočných linkov.

28.03.2021 V registrovanom názve chovu Esprit de la Croix Double očákavajú šteniatka zo spojenia AISHA Esprit de la Croix Double a Bias Canis Mayrau. Šteniatka sa narodia koncom apríla 2021.

28.03.2021 V registrovanom názve chovu ROLANN SLOVAKIA sa dňa 21.03.2021 narodilo 10 šteniatok (8 súk a 2 psy) zo spojenia Enixa Canis Mayrau a Ame magnanime GARDIEN Icarios. Registrovaný názov chovu prijíma rezervácie na šteniatka.

26.02.2021 V registrovanom názve chovu ROLANN SLOVAKIA očakávajú šteniatka zo spojenia Enixa Canis Mayrau a Ame magnanime GARDIEN Icarios. Šteniatka sa narodia koncom marca 2021.

26.02.2021 Na stránku bol pridaný nový dokumentprehľad uskutočnených krytí 2021. Prehľad je dostupný TU.

18.02.2021 Boli zverejnené výsledky klubovej súťaže TOP JEDINEC 2020. Víťazom srdečne gratulujeme! Výsledky nájdete TU.

18.02.2021 Boli aktualizované preukazy beaucerona súk ABILENE z Odasu AISHA Esprit de la Croix Double.

18.02.2021 Boli pridané fotky a preukaz beaucerona psa LUCKY z Babanovho vŕška.

09.02.2020 Do sekcie TOP Jedinec SBK bol pridaný archív výsledkov za roky 2009 – 2019. Informácie je možné nájsť na tomto odkaze.

09.02.2020 Boli pridané informácie o psoch MERRIC  z Babanovho vŕška a NÉO z Babanovho vŕška.

06.02.2021 Bola aktualizovaná sekcia registrovaný názov chovuNájdete tam informácie o pripravovaných vrhoch v roku 2021.

28.01.2021 Chránený názov “chovateľskej stanice” sa mení na “chránený názov registrovaného chovu”. Týmto žiadame členov klubu a chovateľov, aby venovali pozornosť tejto zmene. V súlade s uvedeným boli uskutočnené zmeny aj na našej internetovej stránke. Viac informácií je dostupných TU.

28.01.2021 Chovateľov upozorňujeme na USMERNENIE PREZÍDIA SKJ K VYHLÁŠKE MPaRV Č. 283/2020. Usmernenie je dostupné TUVšetkých chovateľov ako aj členov klubu žiadame o oboznámenie sa s predmetnou vyhláškou a o ďalší postup v súlade s ňou.

15.01.2021 Úhrada členských poplatkov – členom klubu pripomíname povinnosť úhrady členského poplatku v termíne do 31.01.2021. Pre viac informácií navštívte sekciu poplatky.

Bonitácia 2020

Dňa 05.-06.09.2020 sa konala bonitácia Slovenského beauceron klubu.

Ďakujeme rozhodcovi pánovi JUDr. Miroslavovi Dobákovi, pánovi PharmDr. Vasilovi Šatníkovi PhD. a bonitačnému figurantovi Vladovi Tomkovi

Špeciálna výstava klubu 2020

Dňa 05.09.2020 sa konala Špeciálna výstava Slovenského beauceron klubu (so zadaním CAC/CAJC).

Viac informácií nájdete v sekcii VÝSTAVY.

Srdečne sa chceme poďakovať našim sponzorom,
bez ktorých by sme túto špeciálnu výstavu nemohli uskutočniť:

Nové vrhy

Očakávaný vrh N v chovateľskej stanici “Z Babanovho vŕška”
Krytie prebehlo v dňoch 27.-28.08.2020. 
CHCS NEO des Gardiens d´Apollinaire  x  C.I.E. DITA z Babanovho vŕška.

4.4.2020 – Vrh L v chovateľskej stanici „Z Babanovho vŕška“

Dňa 4.4.2020 sa narodili 4 šteniatka zo spojenia Sokrates Melodia Sczcurolapa x Dita z Babanovho vŕška. 3 psy (1 harlekýn & 2 čierna s pálením) a 1 sučka (čierna s pálením).

Pre viac informácií môžete navštíviť stránku: http://www.gera-beauceron.wbl.sk/

5.4.2020 – Vrh M v chovateľskej stanici „Z Babanovho vŕška“

Dňa 5.4.2020 sa narodilo 1 šteniatko zo spojenia Mocca du Dragon Noir x Fay z Babanovho vŕška. 1 pes (čierna s pálením).

Pre viac informácií môžete navštíviť stránku: http://www.gera-beauceron.wbl.sk/